Vacature Beheerder van de Kennisbank / Bronnenbank

MBO Life Sciences is op zoek naar een Beheerder van de Kennisbank / Bronnenbank bij de uitvoering van het RIF-project ‘Wendbaar Vakmanschap in Lerende Organisaties’. In dit project werken bedrijven uit de foodsectoren en alle AOC’s met foodonderwijs samen aan een vernieuwde manier van opleiden.

Meer lezenVacature Beheerder van de Kennisbank / Bronnenbank

Bronnenbank

Voor de zomervakantie is, op basis van de resultaten van brainstormsessies van de EOT’s, de opdrachtgeversgroep en leden van het kernteam WVLO, een voorlopige indeling van de Kennisbank gemaakt.

Groen Kennisnet maakt met deze indeling een (test)webpagina aan. De items ‘Duurzaamheid’ en ‘Voeding & gezondheid’ worden gevuld met een tiental bronnen, zodat men een idee krijgt van de opbouw. Begin oktober wordt de pagina opgeleverd. Tijdens het CIV-food overleg van 8 oktober a.s. zal deze eerste aanzet van de Kennisbank worden gepresenteerd.

School in bedrijf

MBO Life Sciences is voor de zomer gestart met een opleiding voor Loopbaancoaches in kader van leerlijn 3, school in bedrijf. De eerste resultaten en ervaringen zijn goed. Hoewel het een mindshift is om niet langer te coachen op alleen de schoolloopbaan, zien de loopbaancoaches de toegevoegde waarde van coachen op wat de student echt kan en wil bijdragen aan het beroepenveld. Dit heeft ook tot gevolg dat de coaches hun eigen wendbaarheid moeten inzetten, om samen tot de gewenste resultaten te komen.

Meer lezenSchool in bedrijf

Programmalijn Lerende Organisaties van start!

Deze zomer hebben bedrijven een scan ingevuld die inzicht geven in knelpunten en verbetermogelijkheden om zich te ontwikkelen tot lerende organisaties. De uitkomsten hiervan zijn op woensdag 18 september besproken tijdens een bijeenkomst met bedrijven, mbo-docenten en TNO. Het doel was te inventariseren wat de belangrijkste thema’s waren om op basis hiervan instrumenten te ontwikkelen en pilots te starten  Op de bijeenkomst heeft TNO een organisatiemodel gepresenteerd, waarin alle factoren zijn opgenomen die bijdragen aan het stimuleren van lerend en innovatief gedrag.

Ook meedoen?

Jouw bedrijf kan ook meedoen in de werkgroep Lerende Organisaties. De werkgroep helpt je met Wendbaar Vakmanschap aan de slag te gaan in je eigen organisatie en ervaringen te delen met andere bedrijven. Neem voor meer informatie contact op met Arry Verhage. L

Meer lezenProgrammalijn Lerende Organisaties van start!

Bedrijven hebben wendbaar vakmanschap nodig

In juni is er een artikel verschenen in de VMT, het vakblad voor de voedingsmiddelenindustrie.

Continu verbeteren is in de meeste foodbedrijven een vaste waarde geworden. Het is immers noodzakelijk om de marktpositie te behouden of te verbeteren. Dit lukt echter niet alleen met investeringen in technologie en het veranderen van procedures en kwaliteitszorgsystemen. De oplossing ligt in het verhogen van de wendbaarheid van de medewerkers door bedrijven en scholing anders in te richten.

Lees verder. Het artikel opent in een PDF.

Taken van de toekomst: inzicht in de taken en competenties van morgen

Voor het deelproject taken van de toekomst wordt onderzocht in hoeverre de taken en bijbehorende vaardigheden van vier functies in de agrofood komende vijf jaar zullen veranderen. Daarbij wordt gekeken naar de functie van operator, laborant / analist, medewerker quality assurance en medewerker van de technische dienst. Allereerst zijn relevante technologische trends in kaart gebracht door middel van documentanalyse en interviews met experts. Daaruit bleken de volgende technologische toepassingen het meest relevant voor de geselecteerde functies:

Meer lezenTaken van de toekomst: inzicht in de taken en competenties van morgen

Projectleider bekend

Voor het project Wendbaar Vakmanschap in Lerende Organisaties is een projectleider benoemd. Tijdens de kick-off werd bekendgemaakt dat Arry Verhage het project vanaf 1 februari gaat aansturen. Arry is directeur van de SOL (stichting opleidingsfonds voor de levensmiddelenindustrie) en projectleider van het CIV Agri & Food. Hij is bekend in het netwerk en al enkele jaren betrokken bij de totstandkoming van het project.
We wensen Arry veel succes.

Peet Ferwerda blijft in de rol van “aanjager” betrokken bij het project.