De foodsector is volop in ontwikkeling. Als professional moet je kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen. Zelf de regie nemen op de eigen ontwikkeling en kennis, je netwerk uitbouwen en benutten, zelfbewust reflecteren op je eigen functioneren. Wendbaar vakmanschap dus. Om dit wendbaar vakmanschap effectief te ontwikkelen is het belangrijk dat je weet welke richting de foodsector zich ontwikkelt en wat hiervan de impact is op je functie. Daarom is dit binnen het project onderzocht.