FLOTT staat voor de Facilitaire LeerOmgeving voor Techniek en Technologie. Het is een voorbeeld van hoe een bedrijf en opleider invulling kunnen geven aan wendbaar vakmanschap.