Team WVLO

Het team van WVLO bestaat uit de volgende teamleden:

Van links naar rechts:

Arry Verhage (projectleider)
Bertus Faber (MBO Life Sciences)
Nynke de Graaf (projectmedewerker)
Goedele Geuskens (projectleider vanuit TNO)
Sanne Ligthart (communicatieadviseur)
Peet Ferwerda (adviseur)
Wijnand Verschuur (MBO Life Sciences)
Hildegard de Jong (beheerder bronnenbank)
Rob van der Maarel (adviseur vanuit TNO)

Even voorstellen: Goedele Geuksens

Mijn naam is Goedele Geuskens en ik ben senior research scientist bij TNO. Door de  technologische ontwikkelingen veranderen banen op dit moment snel. In mijn werk onderzoek ik hoe mensen zich kunnen blijven ontwikkelen en mobiel blijven op de arbeidsmarkt (van beroep naar beroep of van niet-werk naar werk). De werk- en leercontext zijn hierbij van groot belang. Binnen WVLO ben ik projectleider over de activiteiten die TNO uitvoert.

TNO is als innovatie- en onderzoekspartner vanaf het begin betrokken bij WVLO. Als innovatiepartner brengen we concepten vanuit de wetenschap en praktijk in, en vertalen dit naar nieuwe toepassingen in de foodsector. Een voorbeeld is Taken van de Toekomst. Met Taken van de Toekomst analyseerden we, samen met bedrijven en het onderwijs, hoe  technologische ontwikkelingen het werk van 4 verschillende functies de komende 5 jaar zal be├»nvloeden. Welke taken blijven, krimpen, groeien of ontstaan nieuw? We vertalen dit naar competenties die in de komende jaren nodig zijn en wat dit vraagt van scholing. Andere voorbeelden van concepten die we inbrengen in WVLO zijn een model voor de lerende en innovatieve organisatie en mobiliteits- en ontwikkelroutes.

Als onderzoekspartner zal TNO gedurende 4 jaar het proces en het effect van WVLO monitoren en evalueren. Hierdoor kunnen we het programma bijsturen indien nodig, en leren we welke aanpakken wendbaar vakmanschap en de lerende organisatie versterken.