RIF aanvraag

Voor het project Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties is in het kader van de Regeling Investeringsfonds MBO (RIF) een subsidieaanvraag ingediend. Onderstaand de regiovisie en het businessplan. Klik op de afbeeldingen om de documenten in te zien.

   

De RIF subsidie is op 22 oktober 2018 toegekend. Hierdoor krijgt Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties de vorm van een PPS (publiek private samenwerking) in de zin van de RIF en zijn er middelen beschikbaar om de ontwikkelingen op volle kracht in te zetten.