Partners

In het project WVLO nemen de bedrijven en organisaties CSK food enrichment, FrieslandCampina, Holiday Ice, Jacobs Douwe Egberts, Lamb Weston, Royal Smilde, Royal Steensma, SOL, Vitens en ZuivelNL deel aan alle programmalijnen, evenals de gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en UWV. De bedrijven Avebe, Avandis, Beko, Nevedi en Bel nemen voorlopig alleen deel in programmalijn 5: de community en het kennisplatform.
Van de onderwijsinstellingen zijn MBO Life sciences, Nordwin College, Friesland College, Hogeschool van Hall Larenstein en NHL Stenden hogeschool betrokken bij alle programmalijnen. De AOC’s Aeres MBO, AOC Oost, Citaverde, Clusius College, Helicon, Lentiz en Wellant College nemen deel in programmalijn 5: de community en het kennisplatform.
TNO is betrokken als kennispartner.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW en de provincie Fryslân.