RIF subsidie toegekend

Goed nieuws! Vanmorgen is bekendgemaakt dat de subsidie voor onze RIF-aanvraag “Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties” is toegekend. We kunnen onze plannen gaan verwezenlijken op de wijze zoals beschreven in het businessplan en ons samen – bedrijven, opleiders en instellingen – inzetten voor het ontwikkelen van voldoende prima wendbare vakmensen. Voor nu en in de toekomst.

We hebben een lange weg afgelegd. Sommige partners zijn al betrokken vanaf 2016, toen we een innovatieagenda hebben opgesteld die uiteindelijk heeft geleid tot de huidige inzichten en plannen. Anderen zijn later met enthousiasme aangehaakt. Er moet nog veel gebeuren, maar we zijn samen al flink op weg. Veel dank hiervoor.

Op korte termijn organiseren we een kick-off bijeenkomst om de start te vieren en tegelijk afspraken te maken voor het opzetten van een projectorganisatie en de activiteiten in het eerste projectjaar.

“Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties” is een groot project, waarbij de focus en de verbinding van de verschillende ontwikkelingen vanuit één visie een klus zal worden. We gaan deze mooie uitdaging met vertrouwen en met veel energie aan.

Peet Ferwerda

Cross-over Food

MBO Life Sciences heeft via de experimenteer regeling, in samenwerking met SBB, een cross-over opleiding voedingsmiddelentechnologie/procestechniek ontwikkeld: industrieel produceren van levensmiddelen. MBO Life Sciences voert deze opleiding vanaf 2019 uit en geeft hiervoor dus ook wettelijk erkende diploma’s uit.
De cross-over is al langer een vraag vanuit de Food wereld om de operators goed ut te rusten voor de toenemende automatisering en daarbij het karakter van een Foodopleiding te behouden.
Het kwalificatiedossier is te vinden op de site van SBB.