Nieuws

Leidinggeven aan wendbaar vakmanschap in lerende organisaties

Gepubliceerd op
8 september 2021

Als leidinggevende bied je richting, ruimte en ruggensteun in de ontwikkeling van medewerkers en team. Om richting te geven heb je zicht op de drijfveren en intrinsieke motivatie, daarnaast inspireer en motiveer je de medewerkers tot gedragsverandering vanuit voorbeeldgedrag. Je geeft medewerkers de ruimte om zich zelfstandig te ontwikkelen, om mee te denken en mee te beslissen. Daarnaast creëer je ruggensteun door vanuit verbinding en vertrouwen optimaal met elkaar samen te werken.

Het programma

Om het programma aan te laten sluiten bij de vraag, wens en niveau van de leidinggevende heeft iedere deelnemer een individuele intake. Op basis van deze intakes wordt het programma verder vorm gegeven en op maat gemaakt.

Het leiderschapsprogramma
Het leiderschapsprogramma