De foodsector is volop in ontwikkeling. Als professional moet je kunnen anticiperen op die ontwikkelingen. Zelf de regie nemen op de eigen ontwikkeling en kennis, je netwerk uitbouwen en benutten, zelfbewust reflecteren op je eigen functioneren. Wendbaar vakmanschap dus. Het onderwijs wordt hierin, meer dan vroeger, de partner voor het in ontwikkeling brengen van medewerkers en het scheppen van de juiste omgeving hiervoor. In een continu proces zijn een duidelijke profielbeschrijving en benodigde competenties voor de medewerker van de toekomst nodig.