Scholen zijn over het algemeen betrokken bij de formele opleiding van studenten. Op de school wordt geleerd om een diploma te halen, dat aan in kwalificatiedossiers vastgelegde eisen moet voldoen. Hiervoor vinden op school allerlei activiteiten plaats, zoals theorielessen, practica en door de school opgezette projecten om aan de kwalificatie-eisen te voldoen. Daarnaast gaan studenten interacties aan met collega studenten en leraren waarbij ook persoonlijke ontwikkeling vorm krijgt. Er wordt kortom op school veel geleerd, maar niet alles wordt op school geleerd.