Wendbaar Vakmanschap is regie nemen op je eigen leren. Je ontwikkelt continue je eigen vakmanschap. Je bent continue bezig met het verbeteren van processen en producten van de organisatie.