Dossier

Voedselveiligheid & -kwaliteit

In dit dossier vind je bronnen over kwaliteitszorg en voedselveiligheid. Het kan ook over milieumaatregelen gaan, als deze ingrijpen op de kwaliteitszorg en voedselveiligheid.

Voedselveiligheid

Bedrijven die voedingsmiddelen maken, moeten zorgen dat deze veilig zijn. Consumenten mogen er niet ziek van worden. Dit is een basisvoorwaarde, er valt nooit over te onderhandelen. De overheid controleert dat bedrijven een voedselveiligheidsplan opstellen en de regels voor voedselbereiding naleven.

Voedselkwaliteit

Voedselkwaliteit houdt in dat een product aan de specificaties en verwachtingen van de klant voldoet. Hierover kunnen dus afspraken worden gemaakt tussen producent en afnemer. Er mag dus verschil zitten in de kwaliteit van voedingsmiddelen. Echter moeten de producten altijd voedselveilig zijn.

Voedingsmiddelen bederven als je ze te lang bewaart. Het ene product bederft sneller dan het andere. In het meeste voedsel zitten bacteriën die er voor zorgen dat het voedsel bederft. Het is dan niet lekker meer. Maar dat niet alleen, sommige bacteriën zijn ook schadelijk. Je kunt ziek worden of zelfs overlijden aan bedorven voedsel. Het is dus belangrijk dat de voedingsmiddelen die je eet en drinkt, veilig zijn voor de gezondheid.