Lerende organisaties

Wendbaar vakman/ vrouw worden doe je niet in je eentje. Ook het klimaat in de onderneming speelt hierbij een rol. Niet strak vasthouden aan procedures en processen, maar open staan voor experiment, verandering en verbetering waarbij medewerkers worden betrokken. Een balans vinden tussen dynamiek en stabiliteit. Een groeicultuur creëren, waarin medewerkers en studenten verantwoordelijkheid nemen en daarbij tegelijk ondersteund en aangemoedigd worden.