Kick-off update

Het project Wendbaar Vakmanschap in Lerende Organisaties gaat van start.

De Kick-off vindt plaats op 24 januari in Theater Tryater te Leeuwarden.
Info over hoe daar te komen

Informatief en inspirerend, en natuurlijk toosten we op de start van ons project en de samenwerking.

Programma:
13.00 – 13.30 uur Ontvangst van de gasten
13.30 – 14.30 uur Officieel programma
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 15.45 uur Informatie ophalen & inspiratie opdoen
15.45 – 17.00 uur Netwerkborrel

In het eerste deel van de middag worden de hoofdlijnen van het project geschetst, toegelicht en onderbouwd. Tijdens het tweede deel kunnen deelnemers op 9 verschillende plaatsen informatie halen en inspiratie opdoen in zgn. tafelsessies. Per programmalijn is een informatietafel, gericht op uitwerking, organisatie en inzet. Daarnaast zijn er inspiratietafels met voorbeelden van ontwikkelingen, ervaringen en best practices tot nu toe, waarin de verbinding met de programmalijnen duidelijk wordt gemaakt.

AANMELDEN SESSIES

INFOTAFELS
Hier is inhoudelijke informatie beschikbaar over de projectactiviteiten, organisatie en planning in 2019.

1a Wendbaar (eigen) vakmanschap. Wouter van der Torre van TNO geeft globale informatie over het programma van het eerste jaar en gaat specifiek in op het onderzoek “Taken van de toekomst”

2a Lerende organisaties. Arry Verhage, directeur SOL, neemt u mee in het programma voor 2019, variërend van instrumenten voor begeleiding tot nieuw loopbaanbeleid.

3a De school in bedrijf. De eerste stap is: hoe komen we tot wendbare docenten en een lerende school? Aanpak voor 2019 door Esther van Duuren, directeur MBO Life Sciences.

4a Op weg naar kansrijk vakmanschap. Door samen te werken, o.a. in social labs, gaan we de kans op succesvolle instroom van werkzoekenden en mensen die vanuit huidig werk de transfer maken vergroten. De aanpak voor 2019 wordt besproken door Goedele Geuskens van TNO.

INSPIRATIETAFELS.
Hier kunt u kennis maken met of verder praten over een aantal inspirerende voorbeelden en ontwikkelingen.

1b Innovaties in processen en procesautomatisering door Mirjam Kitsz, plantmanager bij FrieslandCampina. Door innovaties ontstaan geheel nieuwe en geavanceerde productieprocessen. Dat heeft gevolgen voor het productiepersoneel. Aan de hand van de nieuwe PAVE-productielijn bij FrieslandCampina in Leeuwarden bespreken we nieuwe rollen voor procesoperators.

2b Royal Steensma op weg naar een lerende organisatie. Op de locatie Franeker is een eerste traject met dat doel uitgevoerd. MBO Life Sciences heeft, samen met de leidinggevenden van de locatie een route uitgestippeld en een aantal activiteiten begeleid die later succesvol bleken. HR manager Jelke van Dapperen en begeleidend docent Bertus Faber doen verslag en bespreken de resultaten.

3b Werken is leren, een leven lang. Vanuit dat gegeven is bij MBO Life Sciences/ Friesland College een leeromgeving ingericht onder de naam “Facilitaire Leeromgeving voor Techniek en technologie” kortweg FLOTT. De leeromgeving volgt en ondersteunt maximaal de ontwikkeling van de deelnemer, biedt vele werkvormen en stimuleert eigen regie op ontwikkeling. Peet Ferwerda van MBO Life Sciences legt uit hoe het werkt en gaat het gesprek aan.

3c Serious game als operator support. Het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs slaan samen met Jacobs Douwe Egberts de handen in één. De partners willen met behulp van een simulatie een efficiënte teamstrategie ontwikkelen om productieteams te helpen om op afstand te communiceren en in real-life situaties te vertrouwen op elkaars expertise. Hiervoor wordt een serious game ontwikkelt waarin operators leren op welke wijze zij efficiënt op afstand kunnen communiceren met hun collega’s. Met demo’s. Door Erik op den Kelder van NHL Stenden Hogeschool.

4b Het Mobiliteitsnetwerk Noord Nederland (MOBNN) is ontstaan uit een initiatief binnen het HCA overleg Noord (Human Capital Agenda) in de Foodsector. In eerste instantie om vakmensen te binden voor de sector, maar meer en meer om nieuwe medewerkers te vinden, bijvoorbeeld in krimpsectoren. De overgang naar de nieuwe werkomgeving in de Foodsector wordt volgens de visie op Wendbaar Vakmanschap ingericht. Anneke Post, projectleider MOBNN en Marcel Hirs, HR officer bij Lamb Weston Meijer, delen ervaringen.

AANMELDEN SESSIES

Een reactie plaatsen