Community

Alle onderdelen van het project Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties versterken elkaar vanuit de gezamenlijke visie op het ontwikkelen van mensen. De community biedt de omgeving om de visie toe te passen, mensen te informeren, ervaringen te delen en samen stappen te maken.
In een digitale omgeving, maar zeker ook door ontmoetingen. Jaarlijks worden meerdere activiteiten gepland, o.a. thema bijeenkomsten, jaarlijkse meet-up, ontwerp sessies.

Een belangrijk onderdeel van de Community is het kennisplatform (bronnenbank). Voor het nieuwe leren en ontwikkelen liggen initiatieven bij studenten en medewerkers. Bijvoorbeeld het vinden van bronnen die nodig zijn voor het leren. Naast het internet zijn vanuit het kenniscentrum bronnen beschikbaar voor veel doeleinden: van traditionele lessen tot informeel leren.

De community wordt het informatiecentrum, meeting point en bruisend hart van de ontwikkelingen in Wendbaar Vakmanschap in Lerende organisaties