Op weg naar (nieuw) kansrijk vakmanschap

De zijinstroom blijft van groot belang om de kwantitatieve vraag naar procesoperators en technici te kunnen realiseren. Er komen simpelweg te weinig jonge mensen van initiële voltijdopleidingen. Uitdagingen rond zijinstroom hebben vaak betrekking op het (opnieuw) in ontwikkeling brengen van mensen. De kennis, concepten en tools die in de programmalijnen 1, 2 en 3 zijn beschreven worden benut om de kansen voor nieuwe doelgroepen in de foodsector te vergroten. We leggen het accent ook hier op de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten en beroepshouding voor wendbaar vakmanschap om zo de instroom te bespoedigen en hoge uitval na plaatsing te voorkomen. Een lerende organisatie met wendbare vakmensen is in staat adequaat nieuwe instromend snel in ontwikkeling te brengen.

Werd de zijinstroom vroeger vooral ingevuld met werkzoekenden, in toenemende mate gaat het over het switchen van medewerkers van krimp- naar groeisectoren. Deze vorm van mobiliteit wordt belangrijker. De wendbaarheid van de vakmensen maakt deze beweging kansrijker. Wat nu een groeisector is, kan over enkele jaren een krimpsector worden. Het project WVLO levert op deze wijze een positieve bijdrage aan de dynamiek op de arbeidsmarkt.