(In)formeel leren en FLOTT

Een van de kenmerken van de wendbare vakman is een hoge mate van regie op eigen ontwikkeling. Het leren op eigen initiatief moet flexibel en facilitair een leven lang worden ondersteund. Hiervoor is bij MBO Life Sciences en de opleidingen techniek van het Friesland College, de Facilitaire LeerOmgeving voor Techniek en Technologie (FLOTT) ingericht. Een voorloper van modellen voor LLO die in het project “wendbaar vakmanschap in lerende organisaties” verder worden uitgewerkt.

FLOTT gaat uit van de hybride leeromgeving waarbij zowel in het bedrijf als in geconditioneerde omgevingen kan worden geleerd en mensen zich kunnen ontwikkelen. Het leerproces kan starten vanuit “weten en kennen”, maar ook vanuit de ervaringen in de praktijk: “doen en ervaren”. Een groot aantal werkvormen zijn volledig facilitair beschikbaar. Het benutten van zoveel mogelijk kwadranten verhoogt het leereffect (Ilya Zitter, Hogeschool Utrecht).

Door de praktijk te verbinden met casuïstiek, practica en intervisie ontstaan krachtige instrumenten. De begeleiding vindt plaats vanuit de visie op wendbaar vakmanschap en lerende organisaties. In de praktijk kan worden gekozen voor andere werkvormen om de ontwikkeling van de deelnemer te stimuleren.
De beschikbaarheid van bronnen die passen bij de werkvormen ondersteunen het proces.

Aangetoond is dat in dit model op de grenzen van de kwadranten veel ontwikkeling van de deelnemers plaatsvindt. Door meerdere gebieden vanuit een uitgangspunt te doorsnijden is het leereffect zeer groot.

FLOTT kan worden ingezet bij opleidingen in BOL of BBL vorm, maar ook voor informeel leren, waarbij een medewerker van een bedrijf of een student zelf een leervraag ontwikkelt. De omgeving is beschikbaar om de vraag te beantwoorden, ook als de persoon geen cursus of opleiding volgt. De beschikbaarheid van deze functies is van belang om informeel leren te ondersteunen en te bevorderen.

In de onderstaande figuur zijn in de bovenste helft de vormen van formeel en begeleid leren zichtbaar. Een begeleider uit het bedrijf (leermeester) en een docent vanuit de school (studieloopbaanbegeleider) zijn met de deelnemer/ student in gesprek om ervaringen te duiden en te verdiepen. Zij adviseren het benutten van de mogelijke werkvormen. Dit is een goede opstap om de leeromgeving te leren kennen en regie te ontwikkelen op eigen ontwikkeling. In de onderste afbeelding kent de medewerker FLOTT en kan, met gebruik van bronnen en deskundigen, zelf een keuze maken uit het leer- en ontwikkelaanbod.

Momenteel loopt een eerste opzet van de FLOTT in Leeuwarden. Een kleine groep deelnemers werkt vanuit eigen regie en interesse. Het is vooralsnog een bijzondere vorm van een BBL traject. De ervaringen zijn positief.  De groep groeit gestaag.

In december 2018 zijn medewerkers van partnerbedrijven gestart in de FLOTT werkvorm, maar dan ingericht als maatwerktraject.

Flyer informeel leren en FLOTT

Bekijk de presentatie FLOTT