School in bedrijf

Dit betekent dat ook het onderwijs op een andere manier vormgegeven moet worden. De markt vraagt om medewerkers met de competenties die we hiervoor hebben beschreven en die studenten zich tijdens hun opleiding eigen moeten maken. Dat kan niet in de beslotenheid van het klaslokaal met slechts een incidenteel uitstapje naar de praktijk op de werkvloer. Constante en hechte samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is cruciaal, niet alleen voor de opleiding van huidige en toekomstige medewerkers, maar ook voor de transitie van een gesloten organisatie naar een dynamisch organisme.

Bedrijfsopleidingen, die nu nog vaak in BBL vorm plaatsvinden, gaan deels naadloos over in leven lang ontwikkelen, dat grotendeels is gebaseerd op informeel leren. Door snelle veranderingen in sectoren en toenemende mobiliteit zal de opleider zich moeten gaan ontwikkelen om passende trajecten aan te bieden voor mensen die van sector of beroep gaan wisselen. Niet een opleiding als standaard wasstraat, maar een ontwikkel programma, gebaseerd op wendbaar vakmanschap. De Facilitaire leeromgeving voor techniek en technologie FLOTT is een voorbeeld van passende opleidingssystematiek.

De school moet ook doorontwikkelen tot een lerende organisatie met wendbare docenten.