De gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van mensen

De gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van mensen is de drijvende kracht van het project Wendbaar Vakmanschap in Lerende Organisaties. De verschillende onderdelen zijn complementair en ondersteunen elkaar.
De visie is gestoeld op een aantal elementen:

 • Ontwikkelen van mensen is de sleutel tot succes;
 • Wendbaar Vakmanschap is nodig in toekomstige werkomgevingen;
 • Lerende organisaties stimuleren eigen vakmanschap en de ontwikkeling daarvan;
 • Continu verbeteren;
 • Werken = Leren = Innoveren: leven lang ontwikkelen, formeel en informeel;
 • TNO Vakman nieuwe stijl: inzet persoonlijke kwaliteiten en beroepshouding.

Hierbij zijn de kenmerken van het wendbare vakmanschap:

 • Regie nemen op eigen ontwikkeling;
 • Eigen netwerk ontwikkelen en benutten;
 • Vertrouwen in eigen kunnen;
 • Bewust zijn van plaats en rol in organisatie en daar een bijdrage aan leveren;
 • Continu gericht op verbeteren.
Voor lerende organisaties geldt:
 • Richting geven aan de ontwikkeling vanuit bedrijfsperspectief;
 • Ruimte geven voor mensen om zich te ontwikkelen;
 • Ruggensteun bieden;
 • Vakmensen meenemen in ontwikkelingen;
 • Vakmensen mogen er zijn, doet mee, worden gezien,……. (op alle niveaus).