Community of knowledge & practice / kennisplatform

We willen samen kennis creëren en delen. Hiervoor is een platform nodig, de community of knowledge & practice. De community is een aansprekende ontmoetingsplaats, fysiek en digitaal, waar onderwijs, bedrijven en overheden elkaar ontmoeten en inspireren. Daarnaast moet de kennis geborgd worden, toegankelijk worden gemaakt en in een doorlopend proces aangevuld worden zodat je een digitaal naslagwerk krijgt: de bronnenbank. We koppelen hiervoor de partners uit de regio Fryslân aan een landelijk netwerk. Zo kunnen we zorgen voor een brede kennisinput en disseminatie vanuit het hele land.