School in bedrijf

MBO Life Sciences is voor de zomer gestart met een opleiding voor Loopbaancoaches in kader van leerlijn 3, school in bedrijf. De eerste resultaten en ervaringen zijn goed. Hoewel het een mindshift is om niet langer te coachen op alleen de schoolloopbaan, zien de loopbaancoaches de toegevoegde waarde van coachen op wat de student echt kan en wil bijdragen aan het beroepenveld. Dit heeft ook tot gevolg dat de coaches hun eigen wendbaarheid moeten inzetten, om samen tot de gewenste resultaten te komen.

Meer lezenSchool in bedrijf

Bedrijven hebben wendbaar vakmanschap nodig

In juni is er een artikel verschenen in de VMT, het vakblad voor de voedingsmiddelenindustrie.

Continu verbeteren is in de meeste foodbedrijven een vaste waarde geworden. Het is immers noodzakelijk om de marktpositie te behouden of te verbeteren. Dit lukt echter niet alleen met investeringen in technologie en het veranderen van procedures en kwaliteitszorgsystemen. De oplossing ligt in het verhogen van de wendbaarheid van de medewerkers door bedrijven en scholing anders in te richten.

Lees verder. Het artikel opent in een PDF.

Taken van de toekomst: inzicht in de taken en competenties van morgen

Voor het deelproject taken van de toekomst wordt onderzocht in hoeverre de taken en bijbehorende vaardigheden van vier functies in de agrofood komende vijf jaar zullen veranderen. Daarbij wordt gekeken naar de functie van operator, laborant / analist, medewerker quality assurance en medewerker van de technische dienst. Allereerst zijn relevante technologische trends in kaart gebracht door middel van documentanalyse en interviews met experts. Daaruit bleken de volgende technologische toepassingen het meest relevant voor de geselecteerde functies:

Meer lezenTaken van de toekomst: inzicht in de taken en competenties van morgen