Projectleider bekend

Voor het project Wendbaar Vakmanschap in Lerende Organisaties is een projectleider benoemd. Tijdens de kick-off werd bekendgemaakt dat Arry Verhage het project vanaf 1 februari gaat aansturen. Arry is directeur van de SOL (stichting opleidingsfonds voor de levensmiddelenindustrie) en projectleider van het CIV Agri & Food. Hij is bekend in het netwerk en al enkele jaren betrokken bij de totstandkoming van het project.
We wensen Arry veel succes.

Peet Ferwerda blijft in de rol van “aanjager” betrokken bij het project.

Kick-off update

Het project Wendbaar Vakmanschap in Lerende Organisaties gaat van start.

De Kick-off vindt plaats op 24 januari in Theater Tryater te Leeuwarden.
Info over hoe daar te komen

Informatief en inspirerend, en natuurlijk toosten we op de start van ons project en de samenwerking.

Programma:
13.00 – 13.30 uur Ontvangst van de gasten
13.30 – 14.30 uur Officieel programma
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 15.45 uur Informatie ophalen & inspiratie opdoen
15.45 – 17.00 uur Netwerkborrel

In het eerste deel van de middag worden de hoofdlijnen van het project geschetst, toegelicht en onderbouwd. Tijdens het tweede deel kunnen deelnemers op 9 verschillende plaatsen informatie halen en inspiratie opdoen in zgn. tafelsessies. Per programmalijn is een informatietafel, gericht op uitwerking, organisatie en inzet. Daarnaast zijn er inspiratietafels met voorbeelden van ontwikkelingen, ervaringen en best practices tot nu toe, waarin de verbinding met de programmalijnen duidelijk wordt gemaakt.

AANMELDEN SESSIES

Meer lezenKick-off update

RIF subsidie toegekend

Goed nieuws! Vanmorgen is bekendgemaakt dat de subsidie voor onze RIF-aanvraag “Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties” is toegekend. We kunnen onze plannen gaan verwezenlijken op de wijze zoals beschreven in het businessplan en ons samen – bedrijven, opleiders en instellingen – inzetten voor het ontwikkelen van voldoende prima wendbare vakmensen. Voor nu en in de toekomst.

We hebben een lange weg afgelegd. Sommige partners zijn al betrokken vanaf 2016, toen we een innovatieagenda hebben opgesteld die uiteindelijk heeft geleid tot de huidige inzichten en plannen. Anderen zijn later met enthousiasme aangehaakt. Er moet nog veel gebeuren, maar we zijn samen al flink op weg. Veel dank hiervoor.

Op korte termijn organiseren we een kick-off bijeenkomst om de start te vieren en tegelijk afspraken te maken voor het opzetten van een projectorganisatie en de activiteiten in het eerste projectjaar.

“Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties” is een groot project, waarbij de focus en de verbinding van de verschillende ontwikkelingen vanuit één visie een klus zal worden. We gaan deze mooie uitdaging met vertrouwen en met veel energie aan.

Peet Ferwerda

Cross-over Food

MBO Life Sciences heeft via de experimenteer regeling, in samenwerking met SBB, een cross-over opleiding voedingsmiddelentechnologie/procestechniek ontwikkeld: industrieel produceren van levensmiddelen. MBO Life Sciences voert deze opleiding vanaf 2019 uit en geeft hiervoor dus ook wettelijk erkende diploma’s uit.
De cross-over is al langer een vraag vanuit de Food wereld om de operators goed ut te rusten voor de toenemende automatisering en daarbij het karakter van een Foodopleiding te behouden.
Het kwalificatiedossier is te vinden op de site van SBB.