Aanleiding en voortrajecten

 

Het initiatief WVLO heeft een voortraject met meerdere startmomenten. Vanuit het CIV Water ontstaan en toegepast in de Food sector, waar bedrijven, onderwijs en overheden al langer samenwerken in een werkgroep Human Capital Agenda Noord.

Slagvaardig MBO
Jaren geleden ontstond het beeld dat in productieomgevingen in de toekomst alleen MBO medewerkers op niveau 4 nodig waren. Als reden werden benodigde kwaliteiten benoemd die meer met basishouding en inzet van persoonlijke kwaliteiten te maken hadden, dan met niveau 4 kennis en vaardigheden. Het ging om competenties die niet per se voorbehouden te hoeven te zijn aan het mbo opleidingsniveau 4.

Bij de opleidingen mbo Life Sciences en de centra voor innovatief vakmanschap CIV Water en CIV Food Noord ontstond een initiatief. TNO had een programma “vakman nieuwe stijl” dat met name is gericht op de ontwikkeling van de eerder benoemde kwaliteiten. Daar moesten we wat mee. Vanuit mbo Life Sciences en het CIV Food Noord is het initiatief genomen samen met 10 bedrijven, TNO en de gemeente Leeuwarden te onderzoeken wat de innovatieagenda moest zijn om hierin stappen te kunnen maken. Dat project kreeg de naam “Slagvaardig MBO”.

De eerste fase was het opstellen van een innovatieagenda.
linkicon Bekijk de resultaten van slagvaardig MBO.

Tijdens een conferentie op 26 oktober 2016, gingen bedrijven, overheden en onderwijs met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen en thema’s.  Tenslotte gaven de aanwezige bedrijven in meerderheid aan een tweede fase te willen ingaan.

linkicon Bekijk de presentaties van 26 oktober
linkicon Bekijk de opbrengsten en het verslag van die dag.

In de tweede fase bleek dat het niet alleen ging over de ontwikkeling van slagvaardige mbo-ers. Nieuwe rollen voor organisatie en opleider spelen een belangrijke rol. Vanuit fase 1 heeft zich uiteindelijk het project “Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties” ontwikkeld.

Bronnenbank Food & Feed
Vanuit het CIV Agrifood ontstond het initiatief tot het ontwikkelen van een bronnenbank voor de opleidingen in de levensmiddelenindustrie. Niet allen voor traditionele leermiddelen, maar vooral ook voor nieuwe bronnen die een bijdrage kunnen leveren aan andere werkvormen en bruikbaar zijn voor informatief leren. De betrokken bedrijven adviseerden het samengaan van de bronnenbank met het project Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties. In de community of knowledge & practice is de bronnenbank als kennisplatform. Zonder goede bronnen geen activerend onderwijs en informeel leren.
Bij de ontwikkeling van de bronnebank waren een vijftal bedrijven en 7 scholen (AOC’s) betrokken. Deze zijn aangesloten in het project WVLO. Vooreerst participeren ze in programmalijn 5, waarbij het aansluiten bij andere programmalijnen goed denkbaar is.

CIV Water

Zoals eerder benoemd is vanuit het Centrum voor innovatief vakmanschap CIV Water al in 2013 gezocht naar de invulling van “innovatief vakmanschap”. In die tijd kwam het programma “vakman nieuwe stijl” van TNO in beeld. Dit speelt in op de ontwikkeling van vakmensen door ontplooien van persoonlijke kwaliteiten. CIV Water, mbo Life Sciences en TNO ontwikkelden samen een opleidingsprogramma voor drinkwaterbedrijf Vitens, gericht op operators en gebaseerd op een innovatie basishouding. Het traject was, en is nog steeds, erg succesvol en heeft veel inzichten opgeleverd die verwerkt zijn in het huidige project Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties. Vitens is partner in WVLO.